Säg adjö till pollensymptom med Coways Get ready for Summer-rea TILL RABATTERNA

Coway + Google Home

Kom igång

  1. Öppna Google Home-appen på din mobila enhet.

  2. På fliken Hem trycker du på snabbåtgärden “Lägg till”.

  3. Tryck på Konfigurera en enhet.

  4. Tryck på Har något redan konfigurerat?

  5. Sök efter Coway och länka till din enhet.

  6. Följ stegen för att slutföra installationen.

Obs! Det finns ingen gräns för antalet enheter du kan ansluta till Google Home

Du kan välja namn åt dina smarta hemenheter.

Öppna Google Home-appen på din mobila enhet.
Tryck på en enhet på hemfliken.
Tryck på namn.

För mer information om att ansluta enheter till Google Home, klicka här.

Kommandolista Google Home

Power ON: OK Google, turn (nickname) on.

Power OFF: OK Google, turn (nickname) off.

Fan Speed Level One: OK Google, change (nickname) fan speed to level one.

Fan Speed Level Two: OK Google, change (nickname) fan speed to level two

Fan Speed Level Three: OK Google, change (nickname) fan speed to level three.

Fan Speed Low Level: OK Google, change (nickname) fan speed to level low.

Fan Speed Medium Level: OK Google, change (nickname) fan speed to level medium.

Fan Speed High Level: OK Google, change (nickname) fan speed to level high.

Smart Mode: OK Google, change to (nickname) smart mode.

Auto Mode: OK Google, change to (nickname) auto mode.

Sleep Mode: OK Google, change to (nickname) sleep mode.

One Hour Timer: OK Google, set (nickname) sleep timer to one hour.

Two Hours Timer: OK Google, set (nickname) sleep timer to two hours.

Four Hours Timer: OK Google, set (nickname) sleep timer to four hours.

Eight Hours Timer: OK Google, set (nickname) sleep timer to eight hours.

Light On: OK Google, turn (nickname) light on.

Light Off: OK Google, turn (nickname) light off.

FAQ Google Home

Kontrollera om Coway Airmega och din Google Home-enhet båda är anslutna till ett stabilt nätverk.

Om problemet kvarstår efter att ha åtgärdat det möjliga nätverksproblemet, avgör vilken enhet som inte fungerar korrekt genom att kontrollera Coway Airmega med hjälp av iOS/Android-applikationen och andra (icke-Airmega) kommandon.

Din Google Home kanske inte hör dig korrekt eller din Coway Airmega kanske inte är korrekt länkad till Google Home.

För hjälp med att åtgärda dessa problem, gå till Google Home-supporten.

Obs! Coway Airmega kan känna igen kommandot upp till 10 sekunder efter att enheten stängts av.

Detta felmeddelande betyder att Coway Airmega-enheten är frånkopplad från Google Home.

Det betyder att Coway Airmega för närvarande inte är påslagen.

Detta innebär att Coway Airmega inte längre är ansluten till servern.

Det här felmeddelandet betyder att Coway Airmega-servern för närvarande är under underhåll och snart bör vara online igen.

Ta kontakt med vår Kundservice.

Har du några frågor?
Kontakta oss.