Hållbarhet

Vi bryr oss om idag och imorgon

Coway är en del av det globala samhället och stödjer hållbara globala initiativ.

Vårt mål att dela

Till 2050 kommer vi att uppnå RE100 (förnybar energi 100%) och noll koldioxidutsläpp. Coway valdes till Carbon Management Sector Honours under 10 år i rad för vårt engagemang för klimatförändringarna. Vi lovar att spela vår roll som en global familj.

Vi är med i United Nations Global Compact

Vi gick med i FN:s Global Compact (UNGC) i juni 2006 och höll oss till dess 10 principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Detta uppfyller vår roll som företagsmedborgare – en medborgare som strävar efter sin tillväxt och gör sitt för att möta och gå bortom sitt sociala ansvar.

about-us-sustainability-globalcompact-image-1-e1629457142938-1024x684
about-us-sustainability-sus-development-image-1-e1629457200777-1024x684

Vi implementerar hållbara utvecklingsmål

Efter antagandet av FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG), som ersätter millennieutvecklingsmålen (MDG), kommer vi att sträva efter att utveckla och implementera lösningar för att uppnå SDGs och utforska nya möjligheter för hållbar tillväxt.

Vi stöder FN:s Framework Convention om klimatförändringar

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. På Coway vill vi vara en positiv aktör inom klimatförändringen och se till att den hålls på en säker nivå för samhällen och miljön över hela världen. Detta kräver viktiga investeringar och samarbeten. Vi har deltagit i COP21 Voluntary Corporate Carbon Reduction Plan.

D-Subpage-Substainability-image-blend-1024x684
about-us-sustainability-dow-jones-image-1-e1629457305558-1024x684

Vi är listade i Dow Jones Sustainability Indices World

Coway har konsekvent namngetts i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Asia-Pacific sedan 2013 och DJSI World sedan 2016.

Mer om oss

Research & Development

Teknologi som leder till ett bättre liv.

Coway Design Center

Där ledande design föds.

Filterteknologi

HyperCaptive™ Filtrering med Coway GreenHEPA™ Teknologi.

Globalt Nätverk

Globalt anslutna. Verksamma i 60+ länder.

Har du några frågor?
Kontakta oss.