Hur kan vi hjälpa till?

Vår verksamhet

Hur jobbar vi under Covid-19?

På grund av den höga ordervolymen vi har fått, vidtar vi extra åtgärder för att säkerställa korrekt leverans. Samtidigt ser Coway till att dess teammedlemmar utför social distansering och upprätthåller rena arbetsmiljöer medan de utför sina uppgifter. Vid denna globala pandemikris är vi mer än medvetna om vikten av vår produkt. Vi kommer att göra absolut allt för att producera den bättre tillverkade produkten och leverera dem säkert och snabbt till ditt hem.

Generell FAQ

Coway FAQ

IoCare App

Garanti

Manualer

Har du några frågor?
Kontakta oss.